Om oss

För oss är transportbilar viktiga nyttofordon och arbetsplatser

Prefence är en nischad innovativ del av Safeman som har fokus på att ta fram och sälja utrustning och tillbehör, främst till transportbilar som lätta lastbilar upp till 3,5 ton.

För att anpassa transportbilar efter olika behov och önskemål, som kunderna har på bilarna, krävs utrustning och tillbehör av olika slag. Detta har allt sedan starten för över 20 år sedan varit nischen för Prefence. Ökade krav från kunderna i kombination med allt mer standardiserade produkter från tillverkarna, har gjort att behovet av tillbehör och utrustning ökat och fortsätter att öka. Prefence styrka är erfarenheten, innovationsförmågan och att produkterna är uppskattade för sin funktion och kvalitet. Området lätta lastvagnar är helt dominerande och det är här Prefence har ett upparbetat gediget kunnande. Men Prefence är inte begränsat i sitt synsätt på marknaden, och tar med samma grundsyn även fram produkter för andra typer av bilar.