Produkter

Vi gör transportbilen optimal för sin uppgift!

Prefence har produkter till flertalet bilfabrikat och är marknadsledare i Norden. Inriktningen är att fortsätta expansionen i takt med att kunderna efterfrågar lösningar.

Vi är inte begränsade vad gäller materialval, utförande eller produktionssätt utan väljer helt beroende på förutsättningar och behov. Alla produkter testas enligt gällande krav och vi tar alltid ett helhetsansvar mot kunderna.

Vi arbetar i nära samarbete med generalagenter och återförsäljare med att ta fram funktioner som marknaden efterfrågar. Ofta ingår produkter från oss i generalagentens utrustningssortiment.

Alla parter tjänar på att bilen är optimal för sin uppgift och att kunden är så nöjd som möjligt med sin bil.
Genom vårt sätt att arbeta öppnas möjligheter att göra korta serier med specialutrustade bilar för särskilda behov, olika marknader eller som insatser i marknadsföringen.